Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 11 februari 2018

Därför invaderade USA Irak efter ”Elfte September”-attacken (del 2)

Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att:  • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
 • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Den föregicks om ett politiskt rävspel.
I förra avsnittet blev vi varse om hur USA "svek" Iraks ledare Saddam Hussein i ett spel med mycket höga insatser (inte minst kriget mellan Iran och Irak med många dödsoffer). Saddam tyckte sig fått tillåtelse att attackera Kuwait utan amerikansk reaktion. Så blev, som vi vet, inte fallet. Så hur agerade Saddam Hussein efter det sveket? Och hur agerade USA?

Saddam Hussein
Om USA är ett imperium och dess ekonomiska dominans helt och hållet är avhängigt att den konstruktion som benämns ”petrodollarn” (alltså olje-affärer görs bara i dollar) består – ja, då är det lätt att förstå att USA behöver ha kontroll över den region där vi hittar merparten av världens olja. USA strävar alltså efter total dominans och kontroll över Mellanöstern (inkluderande den arabiska halvön). Detta för att trygga försäljningen av olja som alltså i sig tryggar dollarns dominans i den finansiella världen. I slutet av 90-talet var de styrande i USA uppenbart inte nöjda med den kontroll man då hade över regionen. Man var bl.a. oroade över att världen skulle nå den punkt som kallas peak-oil, innebärandes att oljetillgångarna efter den tidpunkten skulle börja sina. Planer började tas fram för hur denna kontroll skulle stärkas. Delar av dessa planer finns tillgängliga för den bredare publiken. Det finns en bok med titeln ”The Grand Chessboard”, skriven av Zbigniew Brzezinski (utrikespolitisk rådgivare åt ett stort antal presidenter, inkluderande Obama). Dessutom finns det ett dokument kallat ”Project for the New American Century” (skrivet av personer som sedermera fick framträdande positioner i George W Bush’ regering). Båda dessa dokument talade om vad som behövdes för fortsatt dominans i Mellanöstern. Båda talade om att den policy som beskrivs däri inte skulle accepteras av den amerikanska opinionen. Såvida inte ett nytt Pearl Harbor skulle kunna inträffa. "Konstigt nog" inträffade ett nytt Pearl Harbor bara några år senare. Attacken den 11/9 2001 gav USA just det skäl de behövde för att agera i enighet med sina planer, som alltså detaljerats i de nu nämnda publikationerna.

Den verkliga anledningen till att USA efter 9-11 inledde ett krig mot Irak 2003 var att Saddam Hussein hade börjat sälja olja med Euron som betalningsmedel. Detta kunde det amerikanska imperiet inte acceptera (av skäl som redovisats ovan). USA fruktade att om en stat tilläts göra uppror mot gängse regler så riskerar flera att följa dess exempel.

I Bruce Telfers' föreläsning följer därefter en lång redogörelse för hur USA och Storbritannien försökte hitta en officiell anledning till att starta krig mot USA. Man behövde en anledning som opinionen i de båda länderna, och i världen skulle kunna acceptera. Man prövade att ange Saddam Husseins kontakter med Al-Qaida som skäl. Detta höll inte eftersom det var allmänt känt att Hussein och Al-Qaida var naturliga fiender (något som bl.a. New York Times skrev en längre artikel om). Till slut enades man om att Saddams förmodade tillgång till massförstörelsevapen fick bli den anledning man angav som skäl för att starta kriget. Så fick det bli. Idag vet den breda allmänheten att detta var en lögn. Det är dock intressant att följa Bruce Telfers' redogörelse för händelseutvecklingen som alltså avslöjar lögnen med närmast pinsam övertydlighet. Skulden för att gå i krig baserad på felaktig information har i efterhand lagts på de amerikanska säkerhetsorganisationerna (CIA m.fl.)

Telfer slår därefter fast att USA:s akilleshäl är just petrodollarn. Deras mardröm är att OPEC skulle byta strategi och börja sälja i en annan valuta.

Muammar Gadaffi
Det är intressant att konstatera att Libyen och även Iran har prövat att gå samma väg som Irak. Libyens tidigare ledare, Muammar Gadaffi, prövade att utmana på många fronter. Resultatet är numera känt. Han lever inte längre och hela landet är försatt i kaos. En FN ledd koalition gick in i landet och säkerställde detta. Även Iran har utmanat, men på ett mer försiktigt sätt. I tillägg är Iran en militärt starkare nation som dessutom har mycket starka allierade stater (däribland Kina och Ryssland). USA och omvärlden har så här långt reagerat med sanktioner. Det nukleära hotet från Iran anges som skäl för dessa. Men Telfer menar att just här hittar vi också grundorsaken till konflikten i Syrien. USA har valt att angripa Syrien först, för att göra sig av med an av Irans allierade stater. En seger i Syrien skulle flytta USA:s positioner närmare Irans gräns. Mycket riktigt kan vi konstatera att oppositionen i Syrien understöds av USA. De får all sin utrustning därifrån. Det är inte i huvudsak Syrier som ingår i ”oppositionen” utan styrkorna består till stor del av utländska lego-soldater.

Iran har sedan 2003 avslutat sitt program för framtagande av kärnvapen. Iran har börjat sälja sin olja mot guld. Ändå fortsätter konflikten mellan Iran och USA. Vi kan fundera över vad som är den verkliga orsaken till konflikten med Iran. Samtidigt ska vi vara medvetna om att USA var nära att attackera Iran 2007/2008 men fick enligt uppgift inte med sig sin egen säkerhetstjänst på ett sådant uppdrag. Det sägs att hela säkerhetstjänsten gjorde uppror mot sin egen regering, troligen som en reaktion på hur de som organisation blivit behandlade efter invasionen av Irak. Men hotet om ett tredje världskrig är inte borta i och med det. Långt därifrån.

lördag 16 december 2017

Därför invaderade USA Irak efter ”Elfte September”-attacken (del 1)

Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 
 • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.

I dagens avsnitt ställer sig Mr Telfer frågan ”Varför invaderade USA Irak efter terrordådet den elfte september 2001?”. Han väljer att besvara frågan genom att göra en historisk exposé över USA:s agerande i mellanöstern.  Men innan han gör det tar han oss med in i Danielsboken – en av Bibelns profetiska skrifter.

I Danielsboken har vi nämligen fått hela världshistorien beskriven och serverad i förtid – långt innan händelserna utspelas. Vi får veta exakt vilka riken som kommer att styra över guds folk alltifrån tidpunkten när boken skrevs, tills våra dagar och även bortom det. Danielsboken kapitel 2 beskriver världshitorien som en staty uppdelad i fyra olika sektioner – fyra metaller. Varje sektion representerar det styrande riket. De fyra sektionerna är:
Statyn i Danielsboken
 • Huvud - Guld
 • Överkropp - Silver
 • Midja - Koppar
 • Ben - Järn (som när det kommer fram till fötterna övergår till att vara en blandning av järn och krukmakarlera)

    Bibeln lär oss att den historiska sekvensen går från topp till tå. Huvudet är Babylonien. Det namnet är givet och ges av texten i Bibeln självt. Överkroppen är Medien-Persien. Även detta talar Bibeln om för oss i Daniel kapitel 8. Samma kapitel förklarar också att midjan av koppar är Grekland. Så långt råder det ingen tvekan eftersom skriften själv till och med ger oss det namnet. Det fjärde riket behöver vi dock själva räkna ut. Bibeln ger oss här ett stort antal ledtrådar, men inget namn. Vi kommer att återkomma till det fjärde riket i kommande inlägg. Historien om statyn slutar med att denna träffas vid fötterna av en ”sten/klippa” och när så sker upplöses och förintas hela statyn.


Men nu åter till orsaken till att USA invaderade Irak år 2003. För att förstå det behöver vi först gå tillbaka till händelser i Iran år 1953.  Det året inträffade en statskupp i det landet, där den dåvarande premiärministern Mohammed Mossadeq avsattes och sattes i husarrest. I hans ställe installerades den vi bäst känner som ”Shahen av Iran” -  eller Mohammad Reza Pahlavi som han hette. Det har i efterhand visat sig att det var USA som låg bakom kuppen. Operationen var CIA-ledd och planeringen gick under namnet ”Operation Ajax”. Mossadeq var mycket populär. Shahen var det inte. Så vad var anledningen till att USA önskade denna förändring? Givetvis olja. Mossadeq hade kort efter att han blivit vald att leda landet fattat beslut om att nationalisera oljetillgångarna och utvinningen av desamma. Detta hotade både brittiska och amerikanska intressen i regionen. Därför skred de till verket. USA, som fram till dess varit nära vän till Iran och varit mycket populär hos dess befolkning tappade nu all trovärdighet och respekt. Vänskapen övergick i hat – något som bestått ända till våra dagar.

Gisslankrisen i Teheran
Det hatet nådde en kulmen den 4/11 1979. Den dagen inleddes en 444 dagar lång ockupation av den amerikanska ambassaden i Teheran, Irans huvudstad. Detta skedde efter en tid präglad av inbördes konflikter i landet där religiös fanatism lett till revolution och ny statskupp. En islamisk Ayatollah med namnet Khomeini kom att efterträda Shahen av Iran som landets ledare. Detta  skedde den 1:e april 1979. Det var en grupp studenter som sades ligga bakom ockupationen av den amerikanska ambassaden. Enligt uppgift genomfördes den för att försvara den islamiska revolutionen. Iran var väldigt väl medvetna om att det var just från ambassaden som statskuppen 1953 hade planerats och genomförts. Här ville man försäkra sig om att inget liknande skulle komma att inträffa igen.
USA:s president Jimmy Carter inititierade ett försök att befria gisslan. Fritagningsförsöket misslyckades å det grövsta. Jimmy Carter blev impolulär och förlorade 1980 års amerikanska presidentval till Ronald Reagan. Kort efter att Reagan svurit presidenteden i januari 1981 släpptes gisslan.

I september året innan, alltså 1980, hade ett krig brutit ut mellan Iran och Irak. Det var den irakiske presidenten, USA och CIA-vännen, Saddam Hussein som startade det kriget. USA försåg båda sidor med vapen. Ja faktiskt, man sålde även vapen till Iran. Inledningsvis gjordes det säkerligen i ett försök att frita gisslan i Teheran. Men förtjänsten kom att användas i ett inbördeskrig i Nicaragua. Vapenaffärerna kom att sponsra och utbilda Contras, en motståndsrörelse i Nicaragua, som försökte störta den då vänsterinriktade regimen där. Detta blev sedermera känt som Iran-Contra skandalen.

Flyende irakiska soldater efterlämnar
brinnande oljedepåer i Kuwait
1988 slutade kriget mellan Iran och Irak. Kort därpå invaderade Irak i Kuwait i syfte att ta kontroll över det landet. Saddam Hussein räknade med att kunna göra detta obehindrat. Sådana försäkringar tyckte han att han fått från USA. Men han bedrog sig. USA ryckte in i kriget på Kuwaits sida. Man kastade ut Saddam Hussein från Kuwait och var på vippen att även fullfölja sitt uppdrag i Irak. Men så långt gick aldrig amerikanerna. Man lät Saddam sitta kvar vid makten med motiveringen att han behövdes som en fiende till Iran. Irak behövdes som en säkerhetsbuffert mellan shia-muslimska Iran och sunni-muslimska Saudiarabien (där Saudiarabien sågs som en garant för det tidigare nämnda petro-dollar systemet). Irak kom istället att straffas med sanktioner- något som tog hårt på den irakiska befolkningen. Det beräknas att upp emot 500.000 barn dog under den period som sanktionerna hade sin verkan.


Så vi kan förstå att Saddam Hussein kände sig sviken av USA och att han ruvade på hämnd. Den hämnd han iscensatte är något ingen annan nation tidigare vågat sig på gentemot supermakten USA. Men till detta återkommer vi i nästa inlägg.
fredag 29 september 2017

Petro-dollarn och det Amerikanska Imperiet


The Petrodollar
I det förra inlägget, med tillhörande videoinslag, blev vi varse om alla de tecken som tyder på att USA är ett imperium med ambitionen att härska över hela världen. Vi tittade specifikt på finansiella konstruktioner där övriga länder tvingas att både handla i dollar samt bygga upp stora reserver av dollar i syfte att ge stabilitet åt sin egen valuta. Den första konstruktionen sattes upp 1944 och gavs namnet Bretton Woods. I den så var dollarn knuten till priset på guld medan övriga valutor knöts till dollarn. Men det fanns brister med Bretton Woods. Guldet är en ändlig resurs och i samband med att konstnaderna för Vietnam-kriget blev högre och högre så minskade förtroendet för dollarn. Det i sin tur ledde till att allt fler stater började begära betalning i guld för sina dollarreserver. Den amerikanska guldreserven föll till kritiska nivåer. Statsbankrutt hotade och något måste göras. Bretton Woods skrotades 1971 på amerikanskt initiativ (president Nixon). I dess ställe flöt världens valutor fritt under en kort period. Men 1973, på initiativ av dåvarande utrikesministern Henry Kissinger, upprättades i hemlighet ett avtal mellan USA och Saudiarabien om att dollarn skulle vara enda tillåtna valuta i affärer med olja. I tillägg skulle Saudiarabien övertyga samtliga OPEC länder att ansluta sig till samma konstruktion. Som motsprestation skulle USA garantera Saudiarabiens säkerhet. Avtalet och systemet kom att kallas för Petrodollar-systemet och innebar alltså att dollarn i praktiken knöts till värdet på olja. Övriga länders valutor knöts i sin tur till dollarn. Konstruktionen innebar ett magnififikt uppsving för dollarn, särskilt som oljekriserna 1973 och 1979 tvingade upp priset på olja med flera hundra procent. Räknar vi med inflationsjusterade priser så steg oljepriset under 1973 från 20 till 54 dollar per fat, samt under 1979 från 54 till 119 dollar per fat. Det är lätt att föreställa sig vilken effekt den prisstegringen hade på den amerikanska ekonomin. Varje gång vi tankar våra fordon innebär att vi faktiskt subventionerar den amerikanska ekonomin. Mer om petrodollarn och Bretton Woods kan du läsa i följande artikel (länk

 Som du förstår är USA:s ekonomi helt beroende av att systemet med petrodollarn består.  USA använder sin militära suveränitet och styrka till att säkerställa att ingenting kan äventyra  dollarns ställning som världens dominerande valuta. Följande citat är hämtat från Brian Telfers föreläsning:

”World trade is now a game in which the US produces dollars and the rest of the world produces products that dollars can buy”

En annan konstruktion som USA använder sig av för att säkra sin ställning som världens enda supermakt kan kallas för “The Empire of Dept”. Detta efter titeln på en bok i ämnet skriven av Bill Bonnner. Konstruktionen går i korthet ut på följande:
 • En nation, företrädelsevis i tredje världen, behöver pengar till att finansiera stora satsningar på infrstruktur (vägar, hus, järnvägar m.m.).
 •  Amerikanska banker erbjuder lån till att finansiera dessa satsningar.
 • För de lånade inhandlar landet i fråga tjänster från företrädelsevis amerikanska multinationella koncerner.
 • Landet hamnar i en lånefälla. De har inte råd att betala tillbaka sina lån. De har nätt och jämt råd att betal räntan. På så vis hamnar de under amerikansk kontroll och kan enkelt utkrävas på tjänster. Tjänster av typen att rösta till USA:s fördel i FN eller likanande.

En insider i ämnet, John Perkins, har skrivit och gett ut en bok med titeln ”Confissions of an economic hitman”. I denna berättar han i detalj vilket uppdrag han haft och hur han medverkat till att placera stater i lånefällor av den just beskrivna typen.


Bruce Telfer avslutar del 2 av 10 i sin föreläsningsserie med att konstera att USA av idag har inga likheter med den nation som upprättades 1776, vid nationens födelse. Han konstaterar att de imperialistiska ambitionerna omvandlat landet till en mer eller mindra tyrannisk stat samt att det inte längre går att dölja för den egna befolkningen. Många amerikaner vaknar idag upp till insikten om att man lever i en polisstat – i praktiken en fascistisk regim.

Bruce Telfer sammanfattar dagens videoinslag med att konstatera att:
 1. USA är ett imperium
 2. Dollarns värde är knutet till oljan
 3. Dollarn är att betrakta som världsvaluta (reserve currency)
 4. USA:s ekonomi riskerar att krascha om ovan nämnda förhållande skulle ändras
 5. USA är berett att gå ut i krig för att försvara dollarns ställning

-          USA begår idag våld på sina tidigare uppsatta, och högt värderade principer
Med detta sagt är det dags att ta del av dagens föreläsning, del 2 av 10 i serien ”Bible signs of the end”.torsdag 21 september 2017

Tidens tecken, stundens sanning - och Tredje Världskriget
Noas ark
Kan du tolka tidens tecken? Förstår du dig på nutidens, eller stundens sanning? Genom historien har detta varit av yttersta vikt. Men trots detta är det  ytterst få som försöker förstå den sanning som gäller för stunden. Alltför ofta köper vi in på den sanning som gäller för majoriteten. Vi nöjer oss med det och väljer att inte gå djupare i analysen. Vi väljer den enkla vägen som betyder att vi kan fortsätta våra liv utan att behöva bekymra oss. Vad värre är – de människor  som trots allt gör ett ärligt försök att förstå stundens sanning och sedan också presentera den – de blir ignorerade och förlöjligade. Noa var en sådan person. Den sanning han presenterade var inte populär. Han blev ignorerad. Detsamma gäller för våra tider. Det finns idag människor som presenterar en ”stundens sanning” som inte är populär. Den går tvärs emot den populistiska sanningen, den som det stora flertalet tror på. Idag kallar vi dessa människor för ”foliehattar”, konspirationsteoretiker eller religiösa fanatiker. Men är det rätt? Har vi analyserat stundens sanning tillräckligt för att med säkerhet kunna avfärda dessa människor som knäppgökar? Eller riskerar vi att gå samma öde till möte som de som valde att inte lyssna på Noa?

I de kommande inläggen ska vi följa en föreläsningsserie signerad nyzeeländaren Bruce Telfer. I den här DVD serien, som fått namnet ”Bible signs of the End” presenterar Telfer just sin egen syn på ”stundens sanning”. Han gör det genom att analysera den nutida  händelseutvecklingen och jämföra denna med historiskt referensmaterial samt inte minst – Bibelns profetior. Hans presentation är enkel och lättfattlig. Det som presenteras i den här DVD serien speglar nästan exakt min egen syn på stundens sanning. Därför har jag valt att ta med den i sin helhet i bloggen.

Det första som Mr. Telfer konstaterar är att tredje världskriget (WW3) med stor sannolikhet är mycket nära förestående. En av anledningarna till att han drar den slutsatsen är att världens maktelit tycks tro detsamma. Några exempel:
 • Påve Franciskus sade redan i september 2013 att tredje världkriget närmar sig, steg för steg.
 • Vladimir Putin uttryckte i ett tal från 2014  att ett tredje världskrig är i det närmaste oundvikligt.
 • Samma bedömning ger det kinesiska kommunistpartiet uttryck för – att en storkonflikt med USA är oundvikligt.
 • Lord Jacob Rothschild ger sine aktieägare rådet att ”skydda sina rikedomar” snarare än att spekulera.
 • WikiLeaks har avslöjat en hemlig amerikansk attackplan. Målet för attacken? Ryssland.
 • Vi ser tydliga tecken på att Kina och Ryssland närmar sig varandra i ett allt mer intimt samarbete, även militärt. I Syrien finns det t.ex. både ryska och kinesiska rådgivare till president Assad.
 • Domedagsklockan stod vid tiden för Telfers föreläsning på ”3 minuter före midnatt”. Numera har den flyttats 30 sekunder närmare igen, till 2,5 min i tolv (se separat videoinslag om detta)
 • Makteliten i världen har börjat investera tungt i landningsbanor och mark i Nya Zeeland. Det pågår, vad som kan beskrivas som en massflykt dit.


Så varför tror världens rikaste och mäktigaste att vi rör oss mot WW3? Varför flyttar de till avlägsna platser på jordens yta. Det är detta som Telfers videoserie handlar om. Det är det vi ska titta på i de kommande inläggen i den här bloggen.

Bruce Telfer börjar sin analys med att ta tempen på ”det amerikanska imperiet” – USA. Ja, han använder den termen redan i inledningen och sedan staplar han bevisen som tydligt visar att USA är ett imperium. Det är det mäktigaste imperiet vi haft sedan Romarrikets dagar. Och det är ett imperium, som riskerar att falla inom kort. Bevisen består bl.a. av en stor mängd citat från kända representanter för den amerikanska administrationen. De är inte hemlighetsfulla eller blygsamma när de uttrycker vilken den amerikanska agendan är – nämligen världsvid dominans.  En bok med titeln ”Americas deadliest export – democracy” skriven av William Blum är också avslöjande. I denna går författaren igenom hur USA genom export av sin egen version av ”demokrati” tagit kontroll över stora delar av världens länder. Blum lyfter fram att USA sedan WW2:
 • Försökt att störta mer än 50 demokratiskt valda regeringar
 • Släppt bomber över fler än 30 självständiga nationer
 • Försökt avrätta  mer än 50 utländska ledare
 • Blandat sig i den demokratiska processen och valmekanismen i många länder samt
 • Stoppat nationers strävanden mot ett oberoende


USA har militära baser spridda över hela världen. I länder som USA inte kontrollerar har man omringat landet ifråga med militära baser – Iran, Kina och Ryssland är några sådana exempel. USA övervakar oss som individer med teknik som möjliggör datainsamling av närmast ofattbar storlek. USA bär varje tecken på att vara just ett imperium.

I den vidare analysen går sedan Telfer igenom hur USA, med hjälp av finansiella konstruktioner som understödjer sin egen valuta dollarn, lyckats bibehålla sin maktposition. Han går igenom en vida känd sådan konstruktion som kallades Bretton-Woods (från 1944). Bretton-Woods innebar att dollarns värde var knutet till guld medan övriga världens valutor knöts till dollarn. Det var en konstruktion som med automatik befäste dollarns position som världens dominerande och viktigaste valuta. Men det fanns ett problem med den konstruktionen. Denna brist avslöjades 1971. Vietnam-kriget kostade den amerikanska staten enorma summor – pengar som kom att gräva djupa hål i landets guldreserv (i Fort Knox). Eftersom världens valutor var knutna till dollarn på samma sätt som dollarn till guldet så innebar reserver av dollar en stärkt egen valuta. Men dessa länder kunde enligt Bretton-Woods även växla in sin dollarreserv mot guld, vilket många valde att göra i slutet av 60- talet. När det var som värst kunde USA inte längre följa B-W avtalet. Guldreserven tog slut. Den onda spiralen gick så långt att landet i princip gick i konkurs. Men för att rädda sin valuta, drog sig USA ur Bretton-Woods (genom ett presidentbeslut) för att istället låta valutorna i världen flyta fritt. Det i sig löste inte problemet. Det medförde istället en finansiell instabilitet av sällan skådat slag. Valutor åkte upp och ner som en jo-jo. Investerare världen över hade kunskap om hur svag dollarn var – hur allvarlig situation i USA var. Få vågade därför investera i dollarn som istället hamnade i fritt fall. Något behövde göras. Exakt vad kommer Bruce Telfer att berätta mer om i del 2 av serien. Men se först del 1 som du hittar här nedanför.

onsdag 14 juni 2017

Fascinerande historia: Så styrs världen!!!

Fokus i dagens inlägg ligger på vår världshistoria. Du kommer att bli varse om hur det gick till när Storbritannien förlorade äganderätten till sitt eget land – en rätt som de sedan den dagen aldrig återtagit. Tvärtom har det förhållandet sedan dess istället expanderat till att också innefatta kolonierna – däribland USA, Kanada och Australien. Kanske har du redan gissat vilka det var som tog över och därefter vidmakthållit den här äganderätten. Just det, vi pratar om Vatikanen/ Påvestaten.

Prins Charles - Saviour of the World
Men dagens videoinslag inleder med en titt på Prins Charles förehavanden i nutid. Visste du att denne man sedan 90-talet varit djupt engagerad i miljöfrågor? Visste du att han blivit förevigad med en staty i Brasilien som fått det blygsamma epitetet ”Saviour of the World”? Visste du att allas vår Prince of Wales är ordförande i en organisation kallad IBLF – International  Business Leaders Forum. Gruppens fokus är miljön och s.k. sustainable development. Gruppen engagerar runt 100 av de största, mest inflytelserika företagen i världen. Gruppen beskriver sig själva, på egna hemsidan, på följande vis:

“IBLF Global is an independent NGO supported by companies, foundations and government agencies. Our mission is to engage business in implementing responsible business practices and creating responsible business cultures.”

Prinsen har m.a.o. blivit ”grön”. Men kan vi lita på ”klimatalarmisterna”? Som vi sett av flera tidigare inlägg så pekar mycket på att den s.k. klimatkrisen är en bluff. Den globala temperaturen har på 18-20 år inte alls stigit utan legat stilla på exakt samma nivå. Härnäst pratas det om ”en liten istid” som beräknas inträffa om 10-15 år. De 97 % av forskningsvärlden som sägs stå bakom klimatlarmet är i själva verket de ekonomiska och politiska företrädarna för ett stort antal forskningsorganisationer som fått svara på en enkät. Kan det tänkas att de svarat med kniven på strupen – att de känt att deras verksamhet skulle vara hotad om de svarade fel. Ganska mycket tyder på det för om du stället vänder dig till forskarna inom samma organisationer så är bilden inte så klar längre. Kan det vara så att det finns andra skäl till varför man låter larmklockorna ljuda över det s.k. miljöhotet? Låt oss undersöka det.

Sovjetunionen - Förtryckarregim eller
grönt föredöme?
Visste du att Sovjetunionen i sin konstitution från 1977 hade liknande formuleringar om sustainability inskrivna som FN har idag i sin Agenda 21/Agenda 2030? Minns vi Sovjetunionen som ett land inriktat på att främja miljön eller minns vi dem främst som ett land inriktat på att kontrollera och styra sin egen befolkning under diktatoriska former? Jag tror de flesta av oss är överens om att den senare beskrivningen är den bättre. Sovjet var tvärtom ett ganska nedsmutsat landområde – brunt snarare än grönt. Visste du att FN:s konstitution till ca 95% är en kopia av Sovjetunionens? Om vi nu är på väg mot en One World Government med FN vid rodret – ger detta faktum då goda vibrationer eller orsak till betänkligheter?

Föreläsaren i dagens videoinslag – Walter J. Veith - för ett liknande resonemang när han påvisar den uppenbara risken för att man med klimatkrisen som medel verkar vilja skrämma upp oss. En uppskrämd befolkning är lätt att styra. Kan vara så att vi är på väg mot ett fascistiskt samhälle - ett samhälle där eliten, de globala företagen, styr världen och de facto sponsrar de ledare de önskar att vi ska ha. Italien under Mussolini är ett typiskt sådant exempel. Kan det vara så att Sovjetunionen bara varit försökskanin för vad som komma skall i resten av världen. Den grupp som styr världen verka ha en förkärlek för just den typen av strategi – ett pilotfall före fullskalemodellen. Så frågan är – vem styr världen?

Är Prins Charles den antikrist som Bibeln talar om? Internet svämmar över av inlägg och artiklar som föreslår just det. Walter Veith förklarar varför den tesen inte håller. Han påpekar att det bara finns en makt/stat som passar in på Bibelns alla referenser till antikrist – nämligen Påvestaten i Rom. Därefter lyfter Veith fram citat från Vatikanens egna skrifter, där de själva poängterar att just fascismen är den styrform som de, alltså katolikerna, föredrar.

Påve Johannes Paulus II kysser marken efter
lnadning på Gatwick 1982
Och detta tar oss tillbaka till grundfrågeställningen i rubriken i dagens inlägg – Vem äger Storbritannien och USA? Vem styr världen? Hela den delen av föreläsningen inleds med ett tidningsklipp från 1982 där den dåvarande påven Johhannes Paulus II kliver av sitt flygplan och kysser marken han beträder. I nästa tidningsklipp ser vi påven på samma 6-dagars rundtur, med bl.a. besök i Canterbury, där han tillsammans med ärkebiskopen knäböjer på den plats där en viss Thomas A Becket mördades år 1170. Varför då? Vem var Thomas A Becket?

Vår föreläsare tar oss nu tillbaka i tiden till 1100-talet. Han fokuserar på världens två äldsta monarkier; Vatikanen och England. Han berättar historien om hur engelske kung Henrik II blev ovän med Vatikanen och sin egen kyrka. Kungen ville regera utan kyrkans inflytande. Thomas A Becket var på den tiden Englands ärkebiskop. Efter en dispyt med både Becket och med Påve Innocent anlitade Kung Henrik fyra av sina knektar till att låta mörda den gode ärkebiskopen. Detta är inget som gjordes ostraffat på den tiden. Henrik II var inget undantag. Först förlorade han sin möjlighet att styra och regera över kyrkan (1172). Nästa steg blev att han straffades. Först blev han tvungen att betala höga straffavgifter. Kort därefter (1176?) blev han offentligen piskad och slagen av ett stort antal munkar i katedralen i Canterbury. Förnedrad helt enkelt. Storbritannien var förnedrat.

Men landets olycka slutade inte där. Deras näste kung, Johan Utan Land (John Lackland), inledde även han i protest. Han ville inte heller låta sig styras av kyrkan. Han blev vederbörligen bestraffad – detta i en serie med händelser som slutade med att han blev bannlyst (excommunicated) av Påven och Kyrkan. Detta var bland de värsta straff du kunde råka ut för på den tiden, särskilt med en befolkning som var vidskeplig och djupt troende. Det hela slutade med att Kung Johan I avsade sig rätten till Kronan – sin rätt att regera över England. Han lade den framför fötterna på påvens sändebud men fick rätt att hyra den tillbaka – mot en avgift. En mycket hög avgift. Detta skedde 1213. Lyssna noga på genomläsningen av fördraget. Det Johan Utan Land skriver över till Påvestaten (inte bara till dåvarande påven Innocent utan till alla hans efterträdare) var rätten till
 • Hela kungariket England
 • Hela kungariket Irland
 • …och alla dess rättigheter och möjligheter

Men som sagt, kungen kunde hyra tillbaka rätten att få härska så länge han inte bröt mot kontraktet. Klarade han det? Självklart inte. Landet hamnade i ekonomiska svårigheter p.g.a. alla straffavgifter som behövde betalas. Detta ledde sedermera fram till det berömda fördraget Magna Charta.  Magna Charta innebar att han lämnade ifrån sig en del av makten till sina hertigar. Men kunde han göra det sett till avtalet tidigare med Rom? Svaret är nej. När kungen signerade Magna Charta den 15/6 1215 så bröt han också mot fördraget han tidigare upprättat med Påven. Här och nu förlorade han rätten till sitt eget land, denne John Lackland. Här och nu, och för all framtid finns den rätten nu hos Påvestaten.

Det betydde att alla erövringar som England därefter skulle göra kom att hamna under påvestatens kontroll! Fundera på vad det innebär för Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika, Indien… ja i stort sett hela världen. Vi är alla, allaredan slavar, fysiskt sett!

Tempelriddarnas flagga
Så, hela England under påvestatens kontroll. Fundera vidare på hur påvestaten organiserats. På den tiden (1200-talet) företräddes de av Tempelriddarna. Sedermera har den stafettpinnen gått vidare till Jesuiterna (bland dem The Knights of Malta). Hur ser tempelriddarnas symbol ut? Just det – så nu vet du vad den engelska flaggan egentligen betyder.

I resten av föreläsningen får du en inblick i hur världen verkligen styrs. Vilka organisationer som är inflytelserika och vem eller vilka som tillhört och tillhör dessa organisatoriska enheter. Notera särskilt där det påpekas och förklaras varför ”The American Declaration of Independence” är av noll och intet värde! Det är ett värdelöst pappersark!

Allt detta tar oss tillbaka till Prinsen av Wales. Charles har på senare tid även engagerat sig i andliga frågor. Efter att nyfiket tagit del av vad både hinduism och buddhism har att erbjuda verka han till sist ha fastnat för vad som kallas för The Gaia Hypothesis. Detta är en världsåskådning där människan placeras på samma nivå som djuren medan Moder Jord upplyfts till mer eller mindre gudomlig status. I ljuset av det är han på väg att ändra sin slogen från ”Defender of THE faith” till rätt och slätt ”Defender of Faith”. Sett till den ekumeniska kyrkans allt större inflytande kan ju detta tyckas vara en befogad ändring.  Den ligger i linje med den utstakade vägen mot en One World Religion. Det vi bör fråga oss är om vi kan lita på alla de krafter som företräder rörelsen för sustainable development. I ljuset av det som berättas i dagens videoinslag bör leda till att en och annan varningslampa tänds. Gäller det din?